Danh sách tỉnh Tây Nguyên

B

Bình Phước

11 Quận/Huyện

|

111 Phường/Xã

|

5 thị trấn

D

Đắk Lắk

15 Quận/Huyện

|

184 Phường/Xã

|

12 thị trấn

Đắk Nông

8 Quận/Huyện

|

71 Phường/Xã

|

5 thị trấn

G

Gia Lai

17 Quận/Huyện

|

222 Phường/Xã

|

14 thị trấn

K

Kon Tum

10 Quận/Huyện

|

102 Phường/Xã

|

6 thị trấn

L

Lâm Đồng

12 Quận/Huyện

|

148 Phường/Xã

|

12 thị trấn

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án