Danh sách tỉnh Tây Bắc

D

Điện Biên

10 Quận/Huyện

|

130 Phường/Xã

|

5 thị trấn

H

Hoà Bình

11 Quận/Huyện

|

249 Phường/Xã

|

11 thị trấn

L

Lai Châu

8 Quận/Huyện

|

108 Phường/Xã

|

7 thị trấn

S

Sơn La

12 Quận/Huyện

|

204 Phường/Xã

|

9 thị trấn

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án