Danh sách tỉnh Nam Trung Bộ

B

Bình Định

6 Quận/Huyện

|

159 Phường/Xã

|

12 thị trấn

K

Khánh Hòa

9 Quận/Huyện

|

140 Phường/Xã

|

6 thị trấn

P

Phú Yên

9 Quận/Huyện

|

112 Phường/Xã

|

8 thị trấn

Q

Quảng Nam

18 Quận/Huyện

|

244 Phường/Xã

|

12 thị trấn

Quảng Ngãi

13 Quận/Huyện

|

184 Phường/Xã

|

9 thị trấn

T

TP. Đà Nẵng

7 Quận/Huyện

|

56 Phường/Xã

|

thị trấn

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án