Danh sách tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng

B

Bắc Ninh

8 Quận/Huyện

|

126 Phường/Xã

|

6 thị trấn

H

Hà Nam

7 Quận/Huyện

|

137 Phường/Xã

|

7 thị trấn

Hà Nội

29 Quận/Huyện

|

589 Phường/Xã

|

21 thị trấn

Hải Dương

12 Quận/Huyện

|

265 Phường/Xã

|

13 thị trấn

Hải Phòng

14 Quận/Huyện

|

223 Phường/Xã

|

10 thị trấn

Hưng Yên

10 Quận/Huyện

|

161 Phường/Xã

|

9 thị trấn

N

Nam Định

10 Quận/Huyện

|

229 Phường/Xã

|

15 thị trấn

Ninh Bình

8 Quận/Huyện

|

145 Phường/Xã

|

7 thị trấn

T

Thái Bình

8 Quận/Huyện

|

287 Phường/Xã

|

9 thị trấn

V

Vĩnh Phúc

9 Quận/Huyện

|

137 Phường/Xã

|

12 thị trấn

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án