Danh sách tỉnh Đông Bắc

B

Bắc Giang

10 Quận/Huyện

|

230 Phường/Xã

|

16 thị trấn

Bắc Kạn

8 Quận/Huyện

|

122 Phường/Xã

|

6 thị trấn

C

Cao Bằng

13 Quận/Huyện

|

199 Phường/Xã

|

14 thị trấn

H

Hà Giang

11 Quận/Huyện

|

195 Phường/Xã

|

13 thị trấn

L

Lạng Sơn

11 Quận/Huyện

|

225 Phường/Xã

|

14 thị trấn

Lào Cai

9 Quận/Huyện

|

164 Phường/Xã

|

9 thị trấn

P

Phú Thọ

13 Quận/Huyện

|

277 Phường/Xã

|

11 thị trấn

Q

Quảng Ninh

14 Quận/Huyện

|

186 Phường/Xã

|

8 thị trấn

T

Thái Nguyên

9 Quận/Huyện

|

180 Phường/Xã

|

9 thị trấn

Tuyên Quang

7 Quận/Huyện

|

141 Phường/Xã

|

5 thị trấn

Y

Yên Bái

9 Quận/Huyện

|

180 Phường/Xã

|

10 thị trấn

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án