Danh sách tỉnh Bắc Trung Bộ

H

Hà Tĩnh

13 Quận/Huyện

|

263 Phường/Xã

|

11 thị trấn

N

Nghệ An

21 Quận/Huyện

|

481 Phường/Xã

|

17 thị trấn

Q

Quảng Bình

8 Quận/Huyện

|

159 Phường/Xã

|

7 thị trấn

Quảng Trị

9 Quận/Huyện

|

141 Phường/Xã

|

11 thị trấn

T

Thanh Hóa

28 Quận/Huyện

|

644 Phường/Xã

|

28 thị trấn

Thừa Thiên Huế

9 Quận/Huyện

|

152 Phường/Xã

|

8 thị trấn

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án