Báo cáo gian lận

Đường dây nóng điều tra, được quản lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ độc lập thay mặt UNDP để bảo vệ tính bảo mật, có thể được truy cập trực tiếp trên toàn thế giới và miễn phí theo nhiều cách khác nhau: MẪU GIỚI THIỆU TRỰC TUYẾN (Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web độc lập của bên thứ ba.) ĐIỆN THOẠI - PHÍ SỬA ĐỔI Nhấp vào đây để biết số liệu trên toàn thế giới (thông dịch viên có sẵn 24 giờ / ngày) Gọi + 1-844-595-5206 ở Hoa Kỳ E-MAIL Gửi email trực tiếp tới OAI theo địa chỉ: reportmisconduct@undp.org THƯ THƯỜNG Phó Giám đốc (Điều tra) Văn phòng kiểm toán và điều tra Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Một UN Plaza, DC1, Tầng 4 New York, NY 10017 Hoa Kỳ

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án